Про проект рішення щодо встановлення податку на майно в частині плати за землю від 23 січня 2015 р.

                                                                У К Р А Ї Н А

Cпасівська сільська  рада Здолбунівського району Рівненської області

шосте скликання

                                                                                                     

 Р I Ш Е Н Н Я

 

 від  січня  2015 року                                     №  314

 

Про проект рішення щодо встановлення

податку на майно в частині плати за землю.

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8, пункту 10.2 статті 10 та статей 269-289 Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, пункту 4 розділу ІІ Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»  Спасівська сільська    рада

В И Р I Ш И Л А :

1.    Встановити з 01 січня 2015 року на території Спасівської сільської ради податок на майно в частині плати за землю.

2.    Встановити ставку земельного податку:

2.1.    за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено:

–         у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (крім земельних ділянок, зазначених у пунктах 3-5 цього рішення);

2.2.    за земельні ділянки сільськогосподарських угідь:

–  для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,1відсотка їх нормативної грошової оцінки;

–  для багаторічних насаджень – 0,03 відсотка їх нормативної грошової оцінки.

3.    За земельні ділянки, зайняті житловим фондом гаражами, земельний податок справляється  у розмірі 0,03 відсотка нормативної грошової оцінки.

4.    За земельні ділянки на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов’язано з функціональним призначенням цих територій та об’єктів, земельний податок справляється у розмірі 3 відсотків нормативної грошової оцінки.

5.    За земельні ділянки (у межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, земельний податок справляється у розмірі 0,25 відсотка нормативної грошової оцінки.

6.    У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у пунктах 3-5 цього рішення, іншим суб’єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється відповідно до пункту 2.1 цього рішення від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря.

7.    Платники податку, об’єкт та база оподаткування, порядок обчислення податку та пільги щодо сплати, строки та порядок подання звітності про обчислення, строки та порядок сплати податку визначаються статтями 269-289 Податкового кодексу України.

8.    Додатково до пільг, наданих статтею 282 Податкового кодексу України, звільнити від сплати земельного податку до селищного  бюджету :

8.1.          парки комунальної власності;

8.2.          дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

8.3.          органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

8.4.          дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

8.5.          підприємства житлово-комунального та комунального господарства селища, крім площ будівель (споруд) або їх частин, що надаються в оренду або належать на праві власності іншим суб’єктам.

9. Орендна плата за землю справляється відповідно до статті 288 Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до чинного законодавства.

        10. Оприлюднити  це рішення в засобах масової інформації.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські  комісії з питань бюджету, фінансів та податкової політики, з  комісію  з  питань                  земельних  природоохоронних  ресурсів  та  вирішення  земельних  спорів,  охорони   навколишнього   середовища, спеціаліста 1 категорії-землевпорядника Кісільчук Л.І.

Сільський  голова                                       Л.Четвержук

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх